DIGITALNA ŠTAMPA

Digitalna štampa je osmišljena da u potpunosti ubrza proces štampe. Pripremljen materijal sa računara odlazi pravo u mašinu koja za svega par minuta izbacuje više desetina otisaka. Optimalna je za štampanje: vizitkarti, ID kartica, flajera, jelovnika, cjenovnika, memoranduma, pozivnica, kataloga, plakata, naljepnica, deklaracija...
Namijenjena je štampanju malih i srednjih tiraža. Tehnologija digitalne štampe omogućava da za samo par sati dobijete svoje kataloge, brošure, prospekte, flajere, vizit karte, pozivnice... što bi u offset štampi trajalo nekoliko dana i imalo veliku jediničnu cijenu zbog malog tiraža.